Úvod

Představení společnosti

Městské služby Rýmařov, s.r.o. byly založeny dne 1. 4. 1994 městem Rýmařov.

Hlavní náplní společnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství, provozování zařízení pro nakládání s odpady, svoz a separace. Zajišťujeme také údržbu veřejného osvětlení, komunikací, kanalizace a veřejné zeleně. Dále jsme pověřeni správou hřbitovů, zimního stadionu, dětských a víceúčelových hřišť a areálu zahrady Hedvy.

V oblasti zaměstnanosti se společnost řadí k firmám do 50ti stálých zaměstnanců. Spoluprací s úřadem práce se také významně podílíme na řešení nezaměstnanosti v regionu při organizaci veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

Cílem společnosti je udržovat a zvyšovat kvalitu a efektivitu veřejně prospěšných služeb, používat progresivní technologie a přispívat ke spokojenosti všech občanů města a přilehlých regionů okolních obcí.