Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti odděleného soustřeďování komunálního odpadu u právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí – k plnění povinností podle § 62 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – Oddělené soustřeďování komunálního odpadu u právnických osob a podnikajících fyzických osob, naleznete na níže uvedeném odkazu: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/komunalni_odpad_metodicky_pokyn/$FILE/OODP-Metodicky_pokyn_trideni_FINAL-29062021.pdf … Pokračovat ve čtení

Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady (zákon 541/2020 Sb., o odpadech)

Česká asociace odpadového hospodářství na základě dlouhodobé spolupráce s obecními svazy a s Asociací malých a středních podniků a živnostníků připravila stručný a přehledný souhrn základních povinností menších původců odpadů – Příručku pro živnostníky. https://dfs.caoh.cz/p/souboryproclanky/prirucka-pro-zivnostniky-2021vf.pdf … Pokračovat ve čtení