Provoz odpadového centra na ulici 8. května od 03.11.2020

Využít služeb odpadového centra na ulici 8. května je možné pouze za dodržení protiepidemických opatření, přičemž nadále žádáme organizace i veřejnost, aby návštěvu odpadového centra pokud možno odložili na příznivější epidemiologickou situaci a pokud je návštěva odpadového centra nezbytná, aby dodržovali následující pravidla:

  1. Maximální počet vozidel je 1 vozidlo, které čeká na nájezd na váhu a 1 vozidlo, které je obsluhováno. 
  2. Zákazník musí být vybaven ochrannou rouškou a čeká ve vozidle, než je vyzván obsluhou odpadového centra k nájezdu na váhu.
  3. Zákazník odloží dovezený odpad podle pokynů obsluhy.
  4. Teprve až tento zákazník opustí odpadové centrum, obsluha vyzve k nájezdu na váhu další vozidlo.
  5. Na odpadovém centru se pohybuje vždy jen zákazník jednoho vozidla. Ostatní čekají ve vozidlech a nevystupují, čekají na vyzvání obsluhy.
  6. Všichni dodržují pravidlo 3 R – roušky, desinfekce rukou a rozestupy 2 m.

Provoz recyklačního dvora na ulici Palackého je nadále uzavřen.
Pokladna společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. pouze po předchozí domluvě na tel. č. 554 254 336 nebo email rymarov@mestskesluzby.cz

Děkujeme za respektování těchto bezpečnostních opatření.

Komentáře jsou zakázány.