Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady (zákon 541/2020 Sb., o odpadech)

Česká asociace odpadového hospodářství na základě dlouhodobé spolupráce s obecními svazy a s Asociací malých a středních podniků a živnostníků připravila stručný a přehledný souhrn základních povinností menších původců odpadů – Příručku pro živnostníky.

https://dfs.caoh.cz/p/souboryproclanky/prirucka-pro-zivnostniky-2021vf.pdf

Komentáře jsou zakázány.