Mobilní svoz objemného odpadu 2021

Mobilní svoz objemného odpadu bude prováděn v níže uvedených termínech a lokalitách

 I.  etapa – 9. 10. 2021 od 8.00 hod – místní části Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské
II.  etapa – 16. 10. 2021 od 8.00 hod – Rýmařov – ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíčkova, Národní, Radniční, Jungmanova, Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova, nám. Míru, Školní nám., Příkopy, Rudé armády, Opavská, Harrachov, Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční, Dukelská, Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše Matějky, Lipová, Okružní, Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8. května a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti výše vyjmenovaných ulic.
III. etapa – 23. 10. 2021 od 8.00 hod – Rýmařov – Rýmařov, nám. Svobody, ulice K. Čapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka, Karla Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti výše vyjmenovaných ulic.

Objemným odpadem se pro tyto účely rozumí takový komunální odpad, který nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový komunální odpad. Jde především o vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce, linolea, matrace, a podobně.

Komentáře jsou zakázány.