Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti odděleného soustřeďování komunálního odpadu u právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí – k plnění povinností podle § 62 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – Oddělené soustřeďování komunálního odpadu u právnických osob a podnikajících fyzických osob, naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/komunalni_odpad_metodicky_pokyn/$FILE/OODP-Metodicky_pokyn_trideni_FINAL-29062021.pdf

Komentáře jsou zakázány.