Jak jak nakládat s odpady ze samotestovacích sad – metodické sdělení MŽP

odpad vzniklý ze sebetestování pomocí testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, lze zařadit jako běžný směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01. Jelikož je zde ovšem riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady. Podrobnější informace se dozvíte v metodice, kterou ministerstvo životního prostředí vydalo v únoru 2021.

OODP-Sdeleni_MZP_Zarazeni_odpadu_samotesty-25022021.pdf

Komentáře jsou zakázány.