Upozornění pro občany – změna režimu – ukončení provozu Recyklačního dvora na Palackého ulici v Rýmařově

31.8.2022 dojde k ukončení provozování Recyklačního dvora na Palackého ulici v Rýmařově jako zařízení pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech.

Nadále však bude prostor před bránou sloužit jako „sběrné hnízdo“, umístěny zde budou barevné kontejnery na papír, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,  jedlý olej a tuk. 

Ostatní odpady nebo nepotřebné elektrozařízení, pneumatiky aj. můžete odkládat na odpadovém centru na ulici 8. května.

Prosím neodkládejte žádný odpad mimo nádoby k tomuto účelu určené. Děkujeme.

Komentáře jsou zakázány.