Rýmařov se pouští do boje s odpady

Odpadové hospodářství je aktuálním tématem i pro naše město. Míra třídění v Rýmařově dosahuje 25 %, podle nového zákona o odpadech ale musíme v roce 2025 vytřídit 60 % odpadů. Je proto před námi ještě dlouhá cesta, na které se musí podílet každý z nás. 

Společně s městem jsme se rozhodli zavést novinky, které nám pomohou udržet odpadové hospodářství pod kontrolou. Jako první krok ke změnám proto od října 2022 spouštíme evidenci SKO. Nádoby budou označeny speciálními RFID čipy. Při vývozu se do evidenčního systému načtou informace o místě, druhu a množství odpadu.

Označování (čipování) nádob proběhne během září a října na celém území města Rýmařova a jeho místních částí. Žádáme Vás proto o vystavení a ponechání přístupných veškerých (tedy i prázdných) nádob, které používáte na směsný komunální odpad. Své nádoby prosím viditelně označte číslem popisným (např. zavěsit štítek, popsat fixem vnitřní část víka apod.), aby zaměstnanci při čipování věděli, ke kterému domu nádoba patří. Zaevidovaná a očipovaná nádoba bude následně označena černožlutou samolepkou.

Veškeré aktuální informace naleznete na www.rymarov.cz; www.mestskesluzby.cz; v Rýmařovském horizontu, na facebooku nebo instagramu města Rýmařov.

Neočipované nádoby se již nadále nebudou vyvážet!

Děkujeme, že nám pomáháte v boji za méně odpadu.

Komentáře jsou zakázány.