Od 01.01.2023 jsou schváleny nové ceny známek za svoz a odstranění odpadů pro podnikatele

Ceny za svoz a odstranění odpadů platné pro podnikatelské subjekty a organizace zapojené do systému nakládání s odpady na území města Rýmařov platné od 01.01.2023 byly schváleny dne 14.11.2022 Radou města Rýmařov pod usnesením č. 91/2/22 dne 14.11.2022.

Ceny za svoz a odstranění odpadu (známky) naleznete v sekci Ke stažení na níže uvedeném odkazu.
Ke stažení >zde<

Komentáře jsou zakázány.