Projekty a dotace

Pořízení svozového vozidla na separované odpady a nádob na separovaný odpad – Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování systému pro separaci a sběr odpadu na území Moravskoslezského kraje.

Termín realizace projektu: 06/2023 – 06/2024

Komentáře jsou zakázány.