Pokračujeme v boji s odpady

V minulosti jsme vás už informovali, že v našem městě bojujeme s velkým množstvím směsného komunálního odpadu. Ten končí na skládce, kde škodí životnímu prostředí a kvůli vysokým poplatkům za skládkování i městskému rozpočtu a rozpočtu obyvatel samotných.

Podle průzkumu se většina odpadu v nádobě na směsný komunální odpad dá vytřídit, nebo se mu dá úplně předejít. Proto nás čekají zásadní změny, které podpoří třídění i předcházení vzniku odpadu v našem městě. 

Zavádíme pohodlný systém třídění

Rodinné domy a bytové domy do 4 domácností dostanou zdarma vlastní nádobu na plast a nádobu na papír. Díky tomu už nebudete muset s plastem a papírem až do sběrných hnízd, ale budete třídit tyto odpady v pohodlí domova. V den svozu příslušnou nádobu postavíte před dům a naše společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o. se postará o její vyvezení.

Jak získat nádoby?

Nádoby je možno objednávat v termínu od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024. Objednávku můžete provést následovně:

  • prostřednictvím online formuláře, který najdete na našich webových stránkách ODKAZ
  • telefonicky na 554 254 332, 778 710 854, paní Leona Maršalová
  • emailem na leona.marsalova@mestskesluzby.cz

Do týdne pak musí objednatel navštívit městské služby, kde u výše uvedené pracovnice podepíše smlouvu o výpůjčce.

Nádoby budou následně rozváženy hromadně během dubna 2024 všem, kteří si o ně zažádali.

Podrobnosti o rozvozu nádob se dozvíte na facebookových stránkách, stránkách města www.rymarov.cz, na stránkách městských služeb www.mestskesluzby.cz a ve zpravodaji Rýmařovský Horizont. Sledujte tedy pozorně všechny dostupné informační kanály. 

Kdo má provést objednávku nádob?

  • Pokud žijete v rodinném domě, objednávku vyplní jeden zástupce domácnosti.
  • Pokud žijete v menším bytovém domě (do 4 domácností), objednávku může vyplnit jeden zástupce za každou domácnost, nebo v případě dohody jeden zástupce za celý dům.

Od kdy se budou nádoby svážet?

Svoz separovaného odpadu bude probíhat 1x měsíčně. První svoz těchto nádob proběhne koncem května 2024. Abyste celý rok měli přehled o přesných termínech svozu, dostanete od nás i svozový kalendář.

Upravíme počet veřejných sběrných hnízd

Díky novému systému třídění nebude nutné provozovat sběrná hnízda poblíž rodinných domů a menších bytových domů. Z tohoto důvodu budeme postupně snižovat jejich počet. Pokud si nepořídíte vlastní nádoby na papír a plast, budete moci nadále tyto odpady odevzdávat v odpadovém centru na ulici 8. května.

Změníme frekvenci svozu směsného komunálního odpadu

Se zavedením pohodlného systému třídění změníme také četnost svozu směsného komunálního odpadu. Od června 2024 budeme svážet směsný komunální odpad pouze 1 x za 14 dní u rodinných domů. V budoucnu plánujeme snížit četnost svozů i u velkých bytových domů. Nová četnost svozu odpadu bude platit i pro nemovitosti, které si o nádoby na separovaný odpad z jakéhokoliv důvodu nezažádají!

V některých z vás může tato novinka vzbudit strach z rychlého přeplnění nádoby a nepříjemného zápachu, který se s velkým množstvím odpadu pojí. Rádi bychom vás ale ujistili, že se není čeho bát. Stačí jen poctivě třídit odpad. 

Děkujeme všem občanům, kteří se do nového systému třídění zapojí atěšíme se na společné budování města sminimem odpadů!

Komentáře jsou zakázány.