Mobilní svoz nebezpečného odpadu II. 2019

Městské služby Rýmařov s.r.o. oznamují:

Mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu bude z kapacitních důvodů svozové firmy prováděn v níže uvedených termínech a lokalitách

 

 I.  etapa – svoz bude proveden 5. října 2019 od 8.00 hod – Obce
II.  etapa – svoz bude proveden 12. října 2019 od 8.00 hod – Rýmařov
III. etapa – svoz bude proveden 19. října 2019 od 8.00 hod – Rýmařov

 I. etapa – Obce
Pro obce Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské

 II. etapa – Rýmařov
Ulice: Pivovarská, Strálecká, Havlíčková, Národní, Radniční, Jungmanova, Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova, nám. Míru, Školní nám., Příkopy, Rudé Armády, Opavská (po ulici U Lomu), Harrachov, Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční, Dukelská, Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše Matějky, Lipová, Okružní, Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8.května a ostatní ulice, které náleží  do spádové  oblasti těchto výše vyjmenovaných ulic.

III. etapa – Rýmařov
Ulice: nám. Svobody, K. Čapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka,Karla Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti těchto výše vyjmenovaných ulic.

Nebezpečným odpadem se rozumí:
Staré léky, autobaterie, monočlánky, zbytky ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje, absorbční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky, chladící zařízení obsahující freony, fotochemikálie

Objemným odpadem se pro tyto účely rozumí takový komunální odpad, který nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový komunální odpad. Jedná se především o vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce, linolea, televize, pračky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.

Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných odpadů, předají tyto odpady osobně pracovníkům Městských služeb Rýmařov, s.r.o., kteří mobilní svoz provádějí. Tekuté nebezpečné odpady nebudou odebírány, tyto lze uložit pouze v recyklačním dvoře a odpadovém centru.

Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerových hnízd nebo na recyklačním dvoře a odpadovém centru. Směsný komunální odpad do popelnic nebo kontejnerů k tomu určených.

Recyklační dvůr na Palackého ulici.

Po-Pá: 13.00 hod -17.00 hod

Odpadové centrum na ulici 8. května.

Po-Pá: od 6.00 hod -16.30 hod
So: 8.00 hod – 13.00 hod

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!
Dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, je za nepovolené ukládání odpadů před recyklačním dvorem, odpadovým centrem i na jiných místech možno dle ustanovení § 47. odst. 1. písm. h) uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Komentáře jsou zakázány.