Komunikace, čistění komunikací

Vedoucí provozu:
Jiří Hlavica

Poskytované služby

  • strojní i ruční čistění vozovek a chodníků
  • kropeni a splachovaní vozovek
  • opravy místních komunikací
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  • čištění uličních vpustí a příkopů
  • dlaždičské práce (kladení obrub, dlažeb ….. )
  • opravy asfaltovou obalovanou drtí po přípojkách a překopech (voda, plyn, kanalizace)
  • zřízení asfaltových ploch nových (vjezdy stáních, parkoviště apod.)
  • zřízení a umístění dopravního značení (vodorovné i svislé)
  • hydraulická ruku pro převozy materiálu
  • hutnění podkladů
  • řezání asfaltu
  • bourací ruční kompresorové kladivo na betonové základy či jiné konstrukce