Veřejná zeleň

Vedoucí provozu:
Kamil Knapek

Poskytované služby

  • ozelenění rekultivovaných ploch
  • výsadba stromů, keřů, letniček a trvalek
  • kosení trávy zahrad, sportovišť, veřejných prostranství, společných prostor obytných domů (pojezdovými sekačkami, křovinořezy), mulčování i sečení se sběrem
  • chemické odplevelování
  • řez stromů a keřů – zdravotní, hlavový, tvarový, stříhání a tvarování živých plotů
  • kácení stromů i ve ztížených podmínkách (svahy, plošina atd.), včetně štěpkování