Technik/technička odpadového hospodářství

Městské služby Rýmařov, s.r.o. vyhlašují výběrové řízení na pozici – technik/technička odpadového hospodářství

Požadujeme 

 • min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
 • orientace a znalost legislativy odpadového hospodářství výhodou, nikoliv podmínkou
 • orientace v právních předpisech výhodou
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (zejména v programech Microsoft Office, internet)
 • smysl pro zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, umění jednat s lidmi
 • chuť učit se novým věcem
 • schopnost týmové práce
 • práce v terénu
 • analytické myšlení
 • odolnost vůči stresu
 • dobrý zdravotní stav

Náplň práce

 • výkon a zajištění agendy na úseku odpadového hospodářství
 • aplikace nových legislativních požadavků na úseku odpadového hospodářství do praxe, kontrola jejich dodržování
 • realizace nových projektů na úseku odpadového hospodářství
 • správa dodavatelských i odběratelských smluv na úseku odpadového hospodářství
 • příprava podkladů pro fakturaci poskytovaných služeb obchodním partnerům
 • správa údajů v informačních systémech společnosti na úseku odpadového hospodářství, příprava statistik a informací pro management společnosti na úseku odpadového hospodářství
 • komunikace s obchodními partnery

Nabízíme

 • stabilní zaměstnání a zázemí ve společnosti s 27letou tradicí 
 • po zapracování dlouhodobý pracovní poměr na dobu neurčitou
 • celoživotní vzdělávání
 • pracovní doba 6.00 – 14.30
 • příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění 1150,- Kč/měsíc
 • příplatky dle kolektivní smlouvy
 • příspěvek na stravování
 • 1 týden dovolené navíc
 • 13. plat
 • další benefity dle kolektivní smlouvy

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč k písemné přihlášce přiloží:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkající se požadavků tohoto výběrového řízení,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo podání přihlášky: Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

Způsob podání přihlášky: na výše uvedené adrese osobně v pracovní dny od 8.00 do 10.00 hodin p. Jana Zaprianová nebo poštou v obálce označené „Výběrové řízení technik/technička odpadového hospodářství – Neotvírat“ doručeno nejpozději v den stanovené lhůty pro podání přihlášky. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Lhůta pro podání přihlášky: 19.11.2021

Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně až po ukončení výběrového řízení. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.

Společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o. si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit v jeho průběhu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Poskytnutím osobních údajů společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. prostřednictvím  požadovaných podkladů pro výběrové řízení na pracovní pozici udělujete souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES, se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na pracovní pozici. Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat, v takovém případě se však již nadále nemůžete účastnit výběrového řízení na pracovní pozici.

Předpokládaný nástup:  01. ledna 2022 popř. dle dohody, případně ihned po ukončení výběrového řízení

S případnými dotazy se může obrátit na jednatelku společnosti – Ing. Irena Orságová tel. č. 737 241 050.