Výběrové řízení – Technik/technička odpadového hospodářství společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o. vyhlašují výběrové řízení na pozici technik/technička odpadového hospodářství společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. Přihlášky je možné podávat do 19.11.2021. Bližší informace naleznete na níže uvedeném odkazu.

Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti odděleného soustřeďování komunálního odpadu u právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí – k plnění povinností podle § 62 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – Oddělené soustřeďování komunálního odpadu u právnických osob a podnikajících fyzických osob, naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/komunalni_odpad_metodicky_pokyn/$FILE/OODP-Metodicky_pokyn_trideni_FINAL-29062021.pdf

Mobilní svoz objemného odpadu 2021

Mobilní svoz objemného odpadu bude prováděn v níže uvedených termínech a lokalitách

 I.  etapa – 9. 10. 2021 od 8.00 hod – místní části Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské
II.  etapa – 16. 10. 2021 od 8.00 hod – Rýmařov – ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíčkova, Národní, Radniční, Jungmanova, Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova, nám. Míru, Školní nám., Příkopy, Rudé armády, Opavská, Harrachov, Bezručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční, Dukelská, Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše Matějky, Lipová, Okružní, Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8. května a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti výše vyjmenovaných ulic.
III. etapa – 23. 10. 2021 od 8.00 hod – Rýmařov – Rýmařov, nám. Svobody, ulice K. Čapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fučíka, Karla Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická, Větrná a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti výše vyjmenovaných ulic.

Objemným odpadem se pro tyto účely rozumí takový komunální odpad, který nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový komunální odpad. Jde především o vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce, linolea, matrace, a podobně.

Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady (zákon 541/2020 Sb., o odpadech)

Česká asociace odpadového hospodářství na základě dlouhodobé spolupráce s obecními svazy a s Asociací malých a středních podniků a živnostníků připravila stručný a přehledný souhrn základních povinností menších původců odpadů – Příručku pro živnostníky.

https://dfs.caoh.cz/p/souboryproclanky/prirucka-pro-zivnostniky-2021vf.pdf