Jak jak nakládat s odpady ze samotestovacích sad – metodické sdělení MŽP

odpad vzniklý ze sebetestování pomocí testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, lze zařadit jako běžný směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01. Jelikož je zde ovšem riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady. Podrobnější informace se dozvíte v metodice, kterou ministerstvo životního prostředí vydalo v únoru 2021.

OODP-Sdeleni_MZP_Zarazeni_odpadu_samotesty-25022021.pdf

Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti odděleného soustřeďování komunálního odpadu u právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí – k plnění povinností podle § 62 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – Oddělené soustřeďování komunálního odpadu u právnických osob a podnikajících fyzických osob, naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/komunalni_odpad_metodicky_pokyn/$FILE/OODP-Metodicky_pokyn_trideni_FINAL-29062021.pdf

Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady (zákon 541/2020 Sb., o odpadech)

Česká asociace odpadového hospodářství na základě dlouhodobé spolupráce s obecními svazy a s Asociací malých a středních podniků a živnostníků připravila stručný a přehledný souhrn základních povinností menších původců odpadů – Příručku pro živnostníky.

https://dfs.caoh.cz/p/souboryproclanky/prirucka-pro-zivnostniky-2021vf.pdf