Upozornění pro občany – změna režimu – ukončení provozu Recyklačního dvora na Palackého ulici v Rýmařově

31.8.2022 dojde k ukončení provozování Recyklačního dvora na Palackého ulici v Rýmařově jako zařízení pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech.

Nadále však bude prostor před bránou sloužit jako „sběrné hnízdo“, umístěny zde budou barevné kontejnery na papír, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,  jedlý olej a tuk. 

Ostatní odpady nebo nepotřebné elektrozařízení, pneumatiky aj. můžete odkládat na odpadovém centru na ulici 8. května.

Prosím neodkládejte žádný odpad mimo nádoby k tomuto účelu určené. Děkujeme.

POZOR! MOBILNÍ SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU JE OD LETOŠNÍHO ROKU ZRUŠEN !!!

Objemný odpad = komunální odpad, který nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na SMĚSNÝ komunální odpad. Jde především o vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce, linolea, matrace, a podobně.

OBČANÉ mohou OBJEMNÝ ODPAD odevzdávat ZDARMA a CELOROČNĚ na odpadovém centru na ul 8. května. 

Neodkládejte prosím OBJEMNÝ ODPAD k nádobám na odpad, zvyšujete tím náklady celého města na odpadové hospodářství.

Odložení OBJEMNÉHO ODPADU k nádobám na odpad je podle ZÁKONA o odpadech založením černé skládky a vystavujete se riziku pokuty !!!  

Jak jak nakládat s odpady ze samotestovacích sad – metodické sdělení MŽP

odpad vzniklý ze sebetestování pomocí testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, lze zařadit jako běžný směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01. Jelikož je zde ovšem riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady. Podrobnější informace se dozvíte v metodice, kterou ministerstvo životního prostředí vydalo v únoru 2021.

OODP-Sdeleni_MZP_Zarazeni_odpadu_samotesty-25022021.pdf