Ke stažení

Stroje, úkony
Rádi vám spočítáme cenu našich služeb dle vašich požadavků.

Přihláška/odhláška stočné

Stočné 2022

Nájem a údržba hrobního místa

Uložení odpadu na recyklačním centru

Uložení odpadu na recyklačním centru – občané(suť)

Známky na svozové nádoby
Směsný KO

Sklo

Plasty

Papír