Ke stažení

Stroje, úkony
Rádi vám spočítáme cenu našich služeb dle vašich požadavků.

Přihláška/odhláška stočné.

Ceník stočné.

Ceník nájem a údržba hrobního místa.

Ceník uložení odpadů na recyklačním centru.

Ceník uložení odpadu na recyklačním centru – občané(suť).

Ceny za vývoz nádob s odpadem – subjekty zapojené do systému (podnikatelé, organizace).

Smlouva o předání odpadu, objednávka.

Objednávka prací.