Ke stažení

Stroje, úkony
Rádi vám spočítáme cenu našich služeb dle vašich požadavků.

Přihláška/odhláška stočné

Ceník stočné

Ceník nájem a údržba hrobního místa

Ceník uložení odpadu na recyklačním centru

Ceník uložení odpadu na recyklačním centru – občané(suť)

Ceník známky na svozové nádoby

Smlouva o předání odpadu, objednávka