Ke stažení

Stroje, úkony
Rádi vám spočítáme cenu našich služeb dle vašich požadavků.

Přihláška/odhláška stočné

Ceník stočné

Ceník nájem a údržba hrobního místa

Ceník uložení odpadu na recyklačním centru

Ceník uložení odpadu na recyklačním centru – občané(suť)

Ceny odpadů – zapojené subjekty do systému (podnikatelé, organizace)

Smlouva o předání odpadu, objednávka

Objednávka prací