Ceníky

Stroje, úkony
Rádi vám spočítáme cenu našich služeb dle vašich požadavků.

Stočné 2019

Nájem a údržba hrobního místa

Uložení odpadu na recyklačním centru – vše

Uložení odpadu na recyklačním centru – občané(suť)

Známky na svozové nádoby