Profil společnosti

Název: Městské  služby Rýmařov, s.r.o.
Sídlo: Palackého 1178/11,  795 01 Rýmařov
Email: rymarov@mestskesluzby.cz
IČ: 60320613
DIČ: CZ60320613
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předměty činnosti:

  • podnikání v oblasti nakládání s odpady
  • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  • provozování pohřebišť
  • správa a údržba veřejného osvětlení
  • opravy, údržba a čištění komunikací a chodníků
  • zimní údržba komunikací a chodníků
  • provozování sportovně kulturního střediska zahrady Hedvy
  • terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně
  • práce s motorovou pilou (i ve výškách)
  • silniční motorová doprava nákladní
  • služby se speciálními stroji
  • zednictví, malířství
  • správa kanalizace a provoz ČOV